Gyldendal Havn

Nyheder/Meddelelser Gyldendal Havn

Generalforsamling:
Generalforsamling i Gyldendal Havn AMBA
afholdes på Restaurant Gyldendal lørdag d. 25 februar kl. 14.

Dagsorden iflg. vedtægter

Søren Vang (formand)

Trapper:
Bådejere bør fjerne trapper på flydebro 1 inden 1. marts,
da der skal udskifter planker på broen.

Bådpladser:
Hvis man ikke regner med at anvende sin bådplads i 2017, bedes man venligst meddele det til
Gunner, da der er mangel på pladser.


Søsætning 2017


Søsætning 2017 er 21 - 22 april


Karin Meulengrath fra Marine Guide har været på havnen og lavet optagelser,
som kan ses på You Tube